Caută
Close this search box.

Whistleblow

În dorința de a preveni/elimina orice activitate lipsită de etică, noi, la PRODUCȚIE ZARAH MODEN S.R.L. încurajăm o cultură organizațională în spiritul căreia fiecare angajat al nostru se comportă profesionist, responsabil și transparent în cadrul tuturor relațiilor noastre de afaceri.
Totuși, pentru a ne alinia/respecta reglementărilor legale în materie, la nivelul societății s-au luat măsuri pentru respectarea dispozițiilor privitoare la sesizarea faptelor care presupun încălcări ale legii și protecția datelor persoanelor care efectuează astfel de raportări.
Astfel punem la dispoziția persoanelor care doresc să semnaleze astfel de fapte, o adresă de e-mail: integrity@zarah-moden.ro fiind desemnată și o persoană responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate.
Avertizorul este persoana – angajat, partener contractual, subcontractant sau orice persoană interesată - care raportează o încălcare a legii în următoarele domenii: corupție, fraudă, drepturile omului, sănătatea și securitatea în muncă, protecția mediului, protecţia consumatorilor, siguranța și conformitatea produselor.

Sau puteți completa acest formular pentru a avertiza!